Menu

NEWS

+

MALL

  • 黃金寶石
  • 50
  • 祝福寶石
  • 80
  • 雪人(攻防)
  • 5000
  • 愛心帽(租用3天)
  • 250

UNION RANK

盟徽 名稱 人數 會長 基地
黎明昇起 169 978 白金漢宮
曙光殿 58 蒙面加菲貓 夢幻之地
Mu瘋人院 53 烤箱 水晶莊園
隨意門 50 棉花糖
黑夜降臨 43 飆小魔 金閣寺

CHARATER RANK

排名 職業 角色名稱 等級 殺人 聲望
1 槍手 夜雨飄渺 165 212 高級8階
2 格鬥 一蕭一劍 165 0 高級8階
3 格鬥 風吹花落葉凋零 164 0 高級8階
4 格鬥 COE 164 0 高級7階
5 持械 *鎂* 164 0